fbpx

قصيدة: أمفدي أسنّغ دازوقاغ أسّش داوردي – الشاعر عبد الوهاب بن حمو فخار

بمناسبة اليوم الوطني للشعر الذي يصادف السابع عشر أوت ذكرى وفاة شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء، يسعدنا نشر فيديو يتضمن قصيدة (تاسيوايت) للأستاذ الشاعر عبد الوهاب بن حمو فخار، عنوانها :

أمفدي أسنّغ دازوقاغ أسّش داوردي

ألقاها في الأمسية الشعرية المقامة بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاة شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء.

نص القصيدة

أتـــوّات مِ بـــــدّغ اتّـــالـــسغ فــدْزايرأوليـــك سْطـــاراس أتّفــغت إتَــــــدّي
إنافــنيك أجّـورن سوزور غْــلـوزورلوكسيجـــان لخـْــتنّي أتّـافغت دْمــفدي
مــفدي مِ يِوَض يعـــمر أول نْ حـــــدإدوقّـلد ضاضْـــغا ويتّوغـــن ديجْـــدي
مــفدي واسّــــلّــن أديضـــبّع إيــضسإوْريرن نْ الاوراس بدْنــــاس دابـــدّي
قسمـــــا ينـــّات إيراعـــد أوجـــــــــنّاتامـــورت سيجّول، تغمــيد سيــــدّادي
إغســان أوسّــانش أتّـــوغن أمـــــفدي“ديقول” مِ يــنّا، أقّــــارن كــاسكيــلدي
إمـارو “ترامب” غِ انهــّت أدُّويْــــــتنإمسلمن مـــاني إلّان كــرمن ستيوقْدي
أش إقّـن إقّـار أخـطي راسي واضربالمــهم مِ ألّـــوزغ أيدَّكلــــين إمـــــندي
أش إقّــن يشّــات ديتــــيتي نـــــشتَّمبرأدوولنســن يقّـار أتلعــــــتاس  إِلمهدي
المهــدي المنتــظر تــــالقّي نْ لسـلاممــا دام أولاوَن أتّـــانفوست أولتقـضي
بـاتّـا أيتـــخسد أمــــفدي أشيــــــــــنيغأغنْجـانّغ يجْمــض يزْلــف أومُـــــودي
وونـي دلّاسيــــــك أسّــــــو فــــدْزايرأوشــيد تامزّوغت أمــــفدي اتْســــلْدي
والتــطّف تــابجناش ديواينّـــي اتْســلَّدغِ اجّــيِّي ادالْســـغ أوالــــقّار وخْـــدي
تـــونيو اتّـــانفوست ســـل تينيـــــدانغمـــانش وبريد أسّـــو يقّيـمد داوَحـــدي
أمـــفدي غير أجاش سووسّـــان إنــلّاأسْـــــنَّغ دازوقّـــاغ أسّــــــش داوردي
شتشّــين اتّيدرت نشنـــين دلحـــــبّاتسينـــجْرو قـــاعنّغ تايدرت أولْــــتمدي
مـــفدي ســـدْزاير أدْزاير ســــمـــفديويزونَـــن جــاراسن غلربِّ أولْــيزدي
إيوِخـــسن تـــاشتمي شتشّـين دْ هيتلرإيويتَّــزْلن فوسس شتشّــين دْ غــــاندي
إتْفــاوين نْ نوفمبر شتشّــين أتِّرْغـــتإييِّسافّن نْ جوليت شتشّين دالعـــــايدي
وينّـان لــوجي ضام أديشمّر ضاضسشتشين غِ اسّـــوسم أسّنغـــاش تسّنْدي
مامَّنّــغ تامقرانت توشـــاش تانمّــيرتأدْمامّاش نْ وغـــلان أولتــــنّي تـتّـيدي
تــــنّايش آمــمّي شتــشّي اتّشـــرّافــتأوَّت مـــاني تخــــسد أمـــــمّي تيـنيدي
إســـافْنش أتّــــوضند آل ماني نـــــــلّاأولا تـفْغد غـــيفي سلْخيـــرش ترنيـدي
إتْفـــاديت أوومزاب شتشّــــين أتّــــلاإتْلازيط نتّــافـــاش دَتْعوتشّت نْ وودي
مــــفدي ينّــــياس ادهــانّت أيـــــامّــا

قــاع أيـنّي حوْسَغ دويسجن توفيـــــدي

 

طالع أيضا:

قد يعجبك ايضا المزيد عن الكاتب

تعليق 1

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.